تاريخ روز : جمعه 01 بهمن 1395

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت سيمان سپاهان

  

اطلاعات عمومی 

 

 

براي ورود و رويت اطلاعات سهامدار

           كد كاربري : كد بورسي        مثال : احم01234

          رمز عبور : شماره شناسنامه

 

 

آگهی پرداخت سود سهامداران حقیقی شرکت سیمان سپاهان (سهامی عام)

مربوط بهسال مالی منتهی به 1393/06/31 و سال مالي منتهي به 1394/06/31

 

         به استحضار سهامداران حقیقی شرکت سیمان سپاهان كه سود سهام خود را به هر دليلي دريافت ننموده اند می رساند سود سهام سالمالي مذكور از طریق کلیه شعب بانک صادرات ايران در سراسر کشور قابل دريافت مي باشد.

لذا سهامداران محترم می توانند از روز شنبه مورخ 1395/09/13 ظرف مدت 3 ماه با ارائه کارت ملی ، شناسنامه  و ياگواهینامه نقل وانتقال سهام و در صورت فروش سهام ارائه اعلامیه فروش به یکی از شعب بانک صادراتسراسر کشور مراجعه و سود سهام خود را دریافت نمایند . وکلای سهامداران نیز باارائه اصل و تصوير وکالت نامه و کارت ملی خود می توانند سود سهام را دریافت نمایند. در ضمن سهامداران محترمی که نام آنها در لیست بانک موجود نمی باشد و یا به دلیل نقص مدارک ، بانک از پرداخت سود به آنها خودداری می نماید ، می توانند با شماره تلفن 52454471-031 داخلی 224و225 امور سهام و مجامع تماس حاصل نموده و نسبت به رفع نواقص خود اقدام نمایند .

 

شرکت سیمان سپاهان(سهامی عام)

اطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی